Zaključek IndiJanezov in Društva gluhih in naglušnih Podravje