Mladinski center

Kulturno društvo Mladinski center IndiJanez imamo že vrsto let status mladinskega centra, ki smo ga pridobili pri Uradu za mladino, Ministrstvo za šolstvo in šport.

Osnovni namen mladinskih centrov je neformalna socializacija in vključevanje organizirane in tim. neorganizirane mladine v lokalnih, regionalnih in mednarodnih  okoljih v preventivne, neformalno-izobraževalne, prostovoljne, kulturne, socializacijske, prostočasne in druge animacijske aktivnosti kot tudi omogočanje raznovrstnih mladinskih iniciativ.
Cilji delovanja mladinskih centrov so vzpodbujanje participacije mladih, omogočanje aktivnega državljanstva, uveljavljanje večkulturne vzgoje, predvsem pa integracija mladih skozi boljše poznavanja položaja in vloge mladih v družbi.

Mladinski centri poleg programov in projektov, ki se pri njih izvajajo, nudijo svetovalno, strokovno, organizacijsko, finančno, tehnično ipd. pomoč prostovoljnim združenjem, avtonomnim mladinskim skupinam in tudi posameznikom. V tem smislu imajo MC več različnih funkcij: preventivno, asociativno, servisno, informativno, izobraževalno, razvojno.